ปั๊มน้ำ AUTO MITSUBISHI WP-105QS

คำอธิบาย

ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 100 วัตต์ ระยะส่ง 11 เมตร
thermofuseป้องกัน Motorไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ
ถังความดันเคลือบสีพิเศษ ทั้งภายนอก/ใน ป้องกันสนิม
เพิ่มสายดินเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องมือ
กล่องเก็บสายไฟป้องกันน้ำเข้า ปลอดภัยในการเก็บ
Condenser และสายไฟโดยใช้วัสดุ VO.ป้องกันการติดไฟ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบISO 9001:2000และISO 1400