ปั๊มน้ำ AUTO MITSUBISHI WP-405QS

คำอธิบาย

ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ ระยะส่ง 22 เมตร
thermofuseป้องกัน Motorไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ
ถังความดันเคลือบสีพิเศษ ทั้งภายนอก/ใน ป้องกันสนิม
เพิ่มสายดินเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่อง
กล่องเก็บสายไฟป้องกันน้ำเข้า ปลอดภัยในการเก็บ
Condenser และสายไฟโดยใช้วัสดุ VO.ป้องกันการติดไฟ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบISO9001:2000และISO 14001