หัวสปริงเกลอร์+ขาปักดินNSCและหัวสปริงเกลอร์+ขาปักดิน+ก้านต่อ MC30

คำอธิบาย