ซิลิโคนเอนกประสงค์ BOSSIL BS2000C

รหัสสินค้า: 20300727 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

BOSSIL ซิลิโคนเอนกประสงค์  (All Purpose Sealant) BS-2000C  สีใส

รายละเียดสินค้า

เป็นการผนึกซิลิโคนที่สามารถนำไปใช้เคลือบและอุดรอยรั้วได้สารพัดประโยชน์ ที่ต้องการยึดติดทนนาน

ยืดยุ่นและกันน้ำให้แก่วัสดุของอาคารที่ ต้องเจอน้ำอยู่ประจำ และยังใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วย

คุณสมบัตฺิสินค้า

เหมะสำหรับการใช้อุดรอยรั้วทั้วไป เช่นโลหะ ช่องเปิดกระจกและหลังคา เครื่องระบายอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศ

แผ่นป้ายโลหะและหลาสติก กระจก และ อุดรอยรั้วของเครื่องใช้ทางทะเล