ทับหลัง

หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วยนับ
1 10400197 ทับหลัง 3.0mm.ยาว 30เมตร.* ม้วน
2 10400066 ทับหลัง 3.2mm.ยาว 30เมตร.* ม้วน
3 10400067 ทับหลัง 4.0mm.ยาว 30เมตร.* ม้วน