ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL

คำอธิบาย

ฉนวนร็อควูลทั้งหมดจะถูกผลิตมาจากหินซึ่งจะมีคุณสมบัติความทนทานจากธรรมชาติและมีเสถียรภาพตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคารซึ่งหมายความว่าจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนฉนวนตลอดอายุการใช้งาน

โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของฉนวนร็อคซูลจะช่วยให้ฉนวนสามารถคงรูปร่างและมีความทนทานและไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้น ฉนวนร็อควูลมีเสถียรภาพเชิงมิติสูง: ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานนานนับทศวรรษ

ผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูลยังมีประสิทธิภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยมซึ่งเกิดจากการมีคุณสมบัติของการมีช่องอากาศขนาดเล็กในโครงสร้างของสโตนวูลซึ่งจะช่วยให้ฉนวนสามารถรักษาความร้อนให้อยู่ภายนอกในสภาพภูมิอากาศร้อนและยังรักษาความอบอุ่นภายในสำหรับพื้นที่หนาวเย็น

ปัจจัยดังกล่าวนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดระดับอุณหภูมิที่พึงพอใจได้ตลอดทั้งปีและประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเย็น/การระบายความร้อน

ฉนวนร็อคซูลสามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีความรุนแรงมากที่สุดเพราะฉนวนจะสามารถรักษา คุณสมบัติของฉนวนที่ระดับอุณหภูมิต่ำมาก (เช่นการติดตั้งออกซิเจน) และสูงมาก (ถึง 1000 °C)