เหล็กเส้นกลม

คำอธิบาย

เหล็กเส้นกลม (สำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต) มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป งานเฟอร์นิเจอร์ สะพาน ทำรั้ว ถนน พื้น ฯลฯ

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วย
1 10100010 เหล็กเส้นกลม SR-24 6.0 mm. 10 m. 2.22 เส้น
3 10100011 เหล็กเส้นกลม SR-24 9.0 mm. 10 m. 4.99 เส้น
4 10100013 เหล็กเส้นกลม SR-24 12 mm. 10 m. 8.88 เส้น
5 10100053 เหล็กเส้นกลม SR-24 15 mm. 10 m. 13.87 เส้น
6 10100015 เหล็กเส้นกลม SR-24 19 mm. 10 m. 22.26 เส้น
7 10100016 เหล็กเส้นกลม SR-24 25 mm. 10 m. 38.53 เส้น