เหล็กตัว C

คำอธิบาย

            เหล็กตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) นิยมใช้ทำแปหลังคาและเสาค้ำยันที่รับน้ำหนักไม่มากนัก มีความยาว 6 ม.
 และมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคือ 50x30x10x1.6 (AxBxHxTxT2) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (แปหลังคา แปซี โครงตัวซี) เหล็กรูปพรรณนี้ เป็นเหล็กรีดร้อน (Hot Rolled)
 ก่อสร้าง เสร็จได้รวดเร็วกว่างานคอนกรีต และทำให้ได้โครงสร้างที่มีช่วงกว้างกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า เช่น โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สะพานแมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน อาคารสูง ฯลฯ ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กรูปพรรณ คือ คาร์บอน ซิลิคอน

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200252 เหล็กตัว C 2.1/2″x1.1/4″x1.6mm. 9.7 เส้น
2 10200241 เหล็กตัว C 2.1/2″x1.1/4″x2.0mm. 11.9 เส้น
3 10200222 เหล็กตัว C 3″x1.1/2″x1.6mm. 13.9 เส้น
4 10200060 เหล็กตัว C 3″x1.1/2″x2.0mm. 16.9 เส้น
5 10200061 เหล็กตัว C 3″x1.1/2″x2.3mm. 19.5 เส้น
6 10200066 เหล็กตัว C 4″x2″x1.6mm. 17.3 เส้น
7 10200068 เหล็กตัว C 4″x2″x2.0mm. 21.2 เส้น
8 10200069 เหล็กตัว C 4″x2″x2.3mm. 24.4 เส้น
9 10200065 เหล็กตัว C 4″x2″x3.2mm. 32.8 เส้น
10 10200085 เหล็กตัว C 5″x2″x2.3mm 27.2 เส้น
11 10200081 เหล็กตัว C 5″x2″x3.2mm. 36.5 เส้น
12 10200094 เหล็กตัว C 6″x2″x3.2mm. 40.3 เส้น
13 10200098 เหล็กตัว C 6″x2″x2.3mm. 29.9 เส้น
14 10200105 เหล็กตัว C 8″x2″x3.2mm. 47.9 เส้น
15 10200104 เหล็กตัว C 8″x3″3.2mm. 55.5 เส้น