เพลาขาว

คำอธิบาย

ใช้สำหรับงานกลทั่วไปที่ตัดกลึง หรือตัดเฉือนแล้วใช้งานได้เลย

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วย
1 40300023 เพลาขาว 1″x6 ม. 23.9 เส้น
2 40300029 เพลาขาว 1/2″x6 ม. 5.97 เส้น
3 40303012 เพลาขาว 1/4″x 4 ม. 1.49 เส้น
4 40300020 เพลาขาว 1.1/2″x6 ม. 53.70 เส้น
5 40300030 เพลาขาว 1.1/4″x6 ม. 37.3 เส้น
6 40300032 เพลาขาว 1.1/8″x6 ม. 30.2 เส้น
7 40300022 เพลาขาว 1.3/4″x6 ม. 73.20 เส้น
9 40300036 เพลาขาว 2″x6 ม. 95.40 เส้น
10 40300038 เพลาขาว 2.1/2″x6 ม. 149.00 เส้น
11 40302930 เพลาขาว 2.1/4″x6 ม. 121.00 เส้น
12 40300039 เพลาขาว 3″x6 ม. 215.00 เส้น
13 40300042 เพลาขาว 3/4″x6 ม. 13.4 เส้น
14 40300044 เพลาขาว 3/8″x 6 ม. 3.35 เส้น
15 40302931 เพลาขาว 3.1/2″x6 ม. 293.00 เส้น
16 40302932 เพลาขาว 3.1/4″x6 ม. 252.00 เส้น
17 40300050 เพลาขาว 4″x6 ม. 282 เส้น
18 40300052 เพลาขาว 4.1/2″x6 ม. 483 เส้น
19 40300045 เพลาขาว 5/16″x 4 ม. 2.33 เส้น
20 40300046 เพลาขาว 5/8″x6 ม. 9.3 เส้น
21 40300054 เพลาขาว 5″x6 ม. 597 เส้น
22 40300047 เพลาขาว 7/8″x6 ม. 18.3 เส้น