ท่อประปา BSM

คำอธิบาย

ได้มาจากการนำท่อดำไปชุบสังกะสี ป้องกันสนิม

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10300146 ท่อประปา BSM  1/2″ ไม่มีข้อต่อ 7.3 เส้น
2 10300152 ท่อประปา BSM  3/4″ ไม่มีข้อต่อ 9.5 เส้น
3 10300147 ท่อประปา BSM 1.1/2″ ไม่มีข้อต่อ 21.7 เส้น
4 10300148 ท่อประปา BSM 1.1/4″ ไม่มีข้อต่อ 18.8 เส้น
5 10300145 ท่อประปา BSM 1″ ไม่มีข้อต่อ 14.6 เส้น
6 10300166 ท่อประปา BSM 2.1/2″ ไม่มีข้อต่อ 39 เส้น
7 10300150 ท่อประปา BSM 2″ ไม่มีข้อต่อ 30.6 เส้น
8 10300151 ท่อประปา BSM 3″ ไม่มีข้อต่อ 51 เส้น
9 10300153 ท่อประปา BSM 4″ ไม่มีข้อต่อ 72 เส้น
10 10300154 ท่อประปา BSM 6″ ไม่มีข้อต่อ 115 เส้น