ตะแกรงไวร์เมช

หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

ใช้ในการสร้างถนน เพื่อป้องกันการแตกร้าว

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วยนับ
1 10400014 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm20x20x2.0 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
2 10400016 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm20x20x2.5 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
3 10400018 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm20x20x3.0 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
4 10400020 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm25x25x2.5 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
5 10400149 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm25x25x3.0 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
6 10400146 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm30x30x2.0 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
7 10400029 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm30x30x2.5 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
8 10400147 ตะแกรงไวร์เมช 2.6mm30x30x3.0 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
9 10400034 ตะแกรงไวร์เมช 4.0mm10x30x2.0 ม.ยาว50 ม./ม้วน ม้วน
10 10400128 ตะแกรงไวร์เมช 4.0mm20x20x2.5 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน
11 10400038 ตะแกรงไวร์เมช 4.0mm20x20x2.5 ม.ยาว50 ม./ม้วน ม้วน
12 10400129 ตะแกรงไวร์เมช 4.0mm20x20x3.0 ม.ยาว25 ม./ม้วน ม้วน