ปั๊มลม PUMA ไม่รวมมอเตอร์

ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า รุ่น PP-310P (10 แรงม้า) PUMA Aircompressor Model : PP-310P (10 HP)

คำอธิบาย

  • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
  • แรงดันลม 7-10 บาร์ , 100-150 ปอนด์
  • อัตราการผลิตลม 1,780 ลิตร/นาที
  • มอเตอร์ ฮิตาชิ (ญี่ปุ่น) 10 แรงม้า , ไฟ 380 โวลต์ (ไฟโรงงาน,3 สาย) Japan
  • ถังเก็บลมขนาด 520 ลิตร
  • อุปกรณ์ครบชุด
  • (เช็ควาล์ว,เซฟตี้วาล์ว,เพรสชอร์สวิต,เพรสเชอร์เกจ)
  • รับประกันสินค้า 6 เดือนทุกชิ้นส่วนทั้งค่าแรง และ อะไหล่ (ยกเว้นอะไหล่สิ้นเปลือง สายพาน,น้ำมันเครื่อง,ไส้กรองอากาศ,ประเก็น)
  • เงื่อนไขการรับประกัน (1.รับประกันสินค้าที่เกิดจากการผิดพลาดจากการผลิต 2.รับประกันสินค้าอันเกิดจาการใช้งานที่ถูกต้อง 3.รับประกันสินค้าจากการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง(เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสำหรับปั๊มลมเท่านั้น และ เปลี่ยนตามระยะทุก 500 ชั่วโมง) 4.ไม่รับประกันสินค้าอันเกิดจากการใช้งานหนักเกินกำลัง(Over Load) 5.ไม่รับประกันสินค้าอันเนื่องจากระบบไฟที่ไม่ดี(ไฟตก,ไฟเกิน) 6.ไม่รับประกันสินค้าอันเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกน้ำ