ไขควง SOLO 5006

ไขควง Solo สำหรับงานโทรศัพท์มือถือ 6ตัวต่อชุด

คำอธิบาย

รหัสสินค้า 40100478

ไขควง Solo สำหรับงานโทรศัพท์มือถือ 6ตัวต่อชุด

ในชุดประกอบด้วย

  • ไขควง T5
  • T6
  • T7
  • แฉก #00
  • แบบเขี้ยว 6*26
  • สามเหลี่ยม