เจลล้างมือ 3 M

คำอธิบาย

3M ALCOHOL GEL 400ML.ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ ขนาด 400ml.