เฟืองโซ่

คำอธิบาย

เฟืองใช้งานสำหรับผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีหลายเบอร์