ปั๊มพ่นยา BERALA BL22-A

คำอธิบาย

 

  • ขนาด 3/4.”
  • ความเร็วรอบ 800-1200 RPM
  • แรงดันในการทำงาน 10-40 kg/cm2
  • ปริมาณน้ำออก 13-22 ลิตร/นาที
  • กำลัง 3-5.5 HP
  • น้ำหนัก 6.0 กก.