ข้องอ PPR 90 20×20

คำอธิบาย

ข้องอ 90 พีพีอาร์ PPR ขนาด 20 มม.