เหล็กเส้นข้ออ้อย

คำอธิบาย

         เหล็กเส้นข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ตึกที่มีความสูงมากๆ สะพาน เขื่อน
 และงานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ การผลิตเหล็กข้ออ้อยตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD30,SD40,SD50 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.-40 มม. ขนาดความยาว 10 เมตร 12 เมตร
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วย
1 10100050 เหล็กเส้นอ้อย SD-40 10mm. 10 m. 6.17 เส้น
2 10100087 เหล็กเส้นอ้อย SD-40 12mm. 10 m. 8.88 เส้น
4 10100086 เหล็กเส้นอ้อย SD-40 16mm. 10 m. 15.78 เส้น
6 10100065 เหล็กเส้นอ้อย SD-40 20mm. 10 m. 24.66 เส้น
7 10100070 เหล็กเส้นอ้อย SD-40 25mm. 10 m. 38.53 เส้น