เหล็กฉาก

รายละเอียด

           เหล็กฉาก ภาษาอังกฤษ Equal Angle เป็น เหล็กฉากรีดร้อน มีรูปทรงเหมือนตัว Lมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227-2539
ส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง เหล็กฉากขนาดใหญ่
ใช้สำหรับถักทำเสาโกดัง โรงงาน หรือ โรงเก็บผลไม้ ขนาดใหญ่ เหล็กฉากขนาดเล็ก ยังใช้ทำโครงสร้างเบาะรถโดยสาร ขนาดเล็กสำหรับโดยสารในเมือง ได้อีก

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200201 เหล็กฉาก 3.0x25x25 mm. 6m. 6.7 เส้น
2 10200016 เหล็กฉาก 3.0x30x30 mm. 6m. 8.2 เส้น
3 10200017 เหล็กฉาก 3.0x40x40 mm. 6m. 11 เส้น
4 10200029 เหล็กฉาก 4.0x40x40 mm. 6m. 14.5 เส้น
5 10200031 เหล็กฉาก 4.0x50x50 mm. 6m. 18 เส้น
6 10200238 เหล็กฉาก 5.0x25x25 mm. 6m. 10.6 เส้น
7 10200035 เหล็กฉาก 5.0x40x40 mm. 6m. 17.7 เส้น
8 10200036 เหล็กฉาก 5.0x30x30 mm. 6m. 13.1 เส้น
9 10200037 เหล็กฉาก 5.0x50x50 mm. 6m. 23 เส้น
10 10200039 เหล็กฉาก 5.0x65x65 mm. 6m. 30 เส้น
11 10200221 เหล็กฉาก 6.0x40x40 mm. 6m. 21.3 เส้น
12 10200041 เหล็กฉาก 6.0x50x50 mm. 6m. 26 เส้น
13 10200044 เหล็กฉาก 6.0x65x65 mm. 6m. 35 เส้น
14 10200045 เหล็กฉาก 6.0x75x75 mm. 6m. 41 เส้น
15 10200046 เหล็กฉาก 7.0x90x90 mm. 6m. 57 เส้น
16 10200047 เหล็กฉาก 7.0x100x100 mm. 6m. 64 เส้น
17 10200220 เหล็กฉาก 8.0x65x65 mm. 6m. 46 เส้น
18 10200049 เหล็กฉาก 9.0x75x75 mm. 6m. 60 เส้น
19 10200050 เหล็กฉาก 9.0x130x130 mm. 6m. 107 เส้น