เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

คำอธิบาย

        เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200188 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1/2″x1/2″ 7.6 เส้น
2 10200187 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1.1/2″x1.1/2″ 68 เส้น
3 10200239 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1.1/4″x1.1/4″ 47 เส้น
4 10200186 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1″x1″ 30 เส้น
5 10200190 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 2″x2″ 121 เส้น
6 10200192 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/16″x3/16″ 1 เส้น
7 10200193 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/4″x3/4″ 17 เส้น
8 10200194 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/8″3/8″ 4.2 เส้น
9 10200195 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 5/8″x5/8″ 11.8 เส้น