เหล็กแบน

คำอธิบาย

         เหล็กแบน (Flat Bars Steel) เป็นเหล็กใช้ทำโครงสร้างทั่วไป โครงถัก และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ มีความยาวมาตรฐาน 6 ม.
มีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคือ 12×3 (HxT) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (เหล็กพืด, เหล็กแบน, เหล็กแบนตัด,เส้นแบน)

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200203 เหล็กแบน 1/2×1.1/2″ 6 m. 21 เส้น 36 10200232 เหล็กแบน 1/8×8″ 6 m. 28 เส้น
2 10200229 เหล็กแบน 1/2×1.1/4″ 6 m. 18 เส้น 37 10200783 เหล็กแบน 1″x2.1/2″ 6 m. 77 เส้น
3 10200255 เหล็กแบน 1/2×1″ 6 m. 14 เส้น 38 10200227 เหล็กแบน 1×2″ 6 m. 59 เส้น
4 10200204 เหล็กแบน 1/2×2.1/2″ 6 m. 37 เส้น 39 10200107 เหล็กแบน 1×3″ 6 m. 88 เส้น
5 10200205 เหล็กแบน 1/2×2″ 6 m. 28 เส้น 40 10200132 เหล็กแบน 3/16×1.1/2″ 6 m. 8.1 เส้น
6 10200218 เหล็กแบน 1/2×3″ 6 m. 42 เส้น 41 10200133 เหล็กแบน 3/16×1.1/4″ 6 m. 6.8 เส้น
7 10200219 เหล็กแบน 1/2×4″ 6 m. 57 เส้น 42 10200233 เหล็กแบน 3/16×2.1/2″ 6 m. 13.8 เส้น
8 10200206 เหล็กแบน 1/2×5″ 6 m. 71 เส้น 43 10200134 เหล็กแบน 3/16×2″ 6 m. 10.6 เส้น
9 10200207 เหล็กแบน 1/2×6″ 6 m. 85 เส้น 44 10200135 เหล็กแบน 3/16×3″ 6 m. 16 เส้น
10 10200798 เหล็กแบน 1/2×7″ 6 m. 99 เส้น 45 10200138 เหล็กแบน 3/16×4″ 6 m. 21 เส้น
11 10200109 เหล็กแบน 1/2×8″ 6 m. 113 เส้น 46 10200198 เหล็กแบน 3/16×5″ 6 m. 27 เส้น
12 10200781 เหล็กแบน 1/4″x10″ 6 m. 71 เส้น 47 10200214 เหล็กแบน 3/16×6″ 6 m. 32 เส้น
13 10200111 เหล็กแบน 1/4×1.1/2″ 6 m. 10.7 เส้น 48 10200794 เหล็กแบน 3/16×7″ 6 m. 37 เส้น
14 10200112 เหล็กแบน 1/4×1.1/4″ 6 m. 9 เส้น 49 10200234 เหล็กแบน 3/16×8″ 6 m. 42 เส้น
15 10200110 เหล็กแบน 1/4×1″ 6 m. 7.1 เส้น 50 10200140 เหล็กแบน 3/4×1-1/2″ 6 m. 34 เส้น
16 10200208 เหล็กแบน 1/4×2.1/2″ 6 m. 18 เส้น 51 10200215 เหล็กแบน 3/4×2.1/2″ 6 m. 58 เส้น
17 10200113 เหล็กแบน 1/4×2″ 6 m. 14 เส้น 52 10200210 เหล็กแบน 3/4×2″ 6 m. 45 เส้น
18 10200260 เหล็กแบน 1/4×3.1/2″ 6 m. 25 เส้น 53 10200141 เหล็กแบน 3/4×3″ 6 m. 67 เส้น
19 10200114 เหล็กแบน 1/4×3″ 6 m. 21 เส้น 54 10200211 เหล็กแบน 3/4×4″ 6 m. 90 เส้น
20 10200115 เหล็กแบน 1/4×4″ 6 m. 28 เส้น 55 10200142 เหล็กแบน 3/4×8″ 6 m. 179 เส้น
21 10200116 เหล็กแบน 1/4×5″ 6 m. 35 เส้น 56 10200266 เหล็กแบน 3/8 x 7″ 6 m. 74 เส้น
22 10200117 เหล็กแบน 1/4×6″ 6 m. 42 เส้น 57 10200145 เหล็กแบน 3/8×1.1/2″ 6 m. 16 เส้น
23 10200802 เหล็กแบน 1/4×7″ 6 m. 50 เส้น 58 10200237 เหล็กแบน 3/8×1.1/4″ 6 m. 13.6 เส้น
24 10200119 เหล็กแบน 1/4×8″ 6 m. 57 เส้น 59 10200144 เหล็กแบน 3/8×1″ 6 m. 10.6 เส้น
25 10200122 เหล็กแบน 1/8×1.1/2″ 6 m. 5.4 เส้น 60 10200147 เหล็กแบน 3/8×2.1/2″ 6 m. 28 เส้น
26 10200123 เหล็กแบน 1/8×1.1/4″ 6 m. 4.5 เส้น 61 10200146 เหล็กแบน 3/8×2″ 6 m. 21 เส้น
27 10200226 เหล็กแบน 1/8×1″ 6 m. 3.5 เส้น 62 10200148 เหล็กแบน 3/8×3″ 6 m. 32 เส้น
28 10200230 เหล็กแบน 1/8×10″ 6 m. 35 เส้น 63 10200217 เหล็กแบน 3/8×4″ 6 m. 42 เส้น
29 10200231 เหล็กแบน 1/8×2.1/2″ 6 m. 9.2 เส้น 64 10200149 เหล็กแบน 3/8×5″ 6 m. 53 เส้น
30 10200124 เหล็กแบน 1/8×2″ 6 m. 7.1 เส้น 65 10200209 เหล็กแบน 3/8×6″ 6 m. 64 เส้น
31 10200125 เหล็กแบน 1/8×3″ 6 m. 10.6 เส้น 66 10200143 เหล็กแบน 3/8×8″ 6 m. 85 เส้น
32 10200127 เหล็กแบน 1/8×4″ 6 m. 14 เส้น 67 10200216 เหล็กแบน 5/8x 2.1/2″ 6 m. 46 เส้น
33 10200128 เหล็กแบน 1/8×5″ 6 m. 18 เส้น 68 10200151 เหล็กแบน 5/8×2″ 6 m. 35 เส้น
34 10200130 เหล็กแบน 1/8×6″ 6 m. 21 เส้น 69 10200212 เหล็กแบน 5/8×3″ 6 m. 53 เส้น
35 10200236 เหล็กแบน 1/8×7″ 6 m. 25 เส้น 70 10200213 เหล็กแบน 5/8×4″ 6 m. 71 เส้น