แป๊ปแบน

รายละเอียด

           แป๊ปแบน (Steel Rectangular Pipe) (สำหรับงานโครงสร้าง เช่น เสา คาน นั่งร้าน และโครงหลังคา) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10300114 แป๊ปแบน 2″x1″x1.0mm. 6 m. 6.9 เส้น 16 10300381 แป๊ปแบน 5″x2″ x3.2 mm. 6 m. 49 เส้น
2 10300115 แป๊ปแบน 2″x1″x1.2mm. 6 m. 8.2 เส้น 17 10300921 แป๊ปแบน 5″x3″x2.3mm. 6 m. 41 เส้น
3 10300117 แป๊ปแบน 2″x1″x2.0mm. 6 m. 13 เส้น 18 10300387 แป๊ปแบน 5″x3″x3.2mm. 6 m. 57 เส้น
4 10300119 แป๊ปแบน 2″x1″x3.0mm. 6 m. 19 เส้น 19 10200274 แป๊ปแบน 5″x3″x4.0mm. 6 m. 70 เส้น
5 10200275 แป๊ปแบน 2″x1″x3.2mm. 6 m. 20 เส้น 20 10200277 แป๊ปแบน 5″x3″x4.5mm. 6 m. 79 เส้น
6 10300121 แป๊ปแบน 3″x1.1/2″x1.2mm. 6 m. 12.5 เส้น 21 10300929 แป๊ปแบน 5x2x3.0mm. 6 m. 46 เส้น
7 10300123 แป๊ปแบน 3″x1.1/2″x2.0mm. 6 m. 20.6 เส้น 22 10300999 แป๊ปแบน 6″x 4″x3.2 mm. 6 m. 72 เส้น
8 10300318 แป๊ปแบน 3″x1.1/2″x2.3mm. 6 m. 24 เส้น 23 10300275 แป๊ปแบน 6″x2″x2.0mm. 6 m. 36 เส้น
9 10300127 แป๊ปแบน 3″x1.1/2″x3.0mm. 6 m. 28.5 เส้น 24 10300948 แป๊ปแบน 6″x2″x2.3 mm. 6m 41 เส้น
10 10300319 แป๊ปแบน 3″x1.1/2″x3.2mm. 6 m. 30 เส้น 25 10300141 แป๊ปแบน 6″x2″x3.2mm. 6 m. 57 เส้น
11 10300128 แป๊ปแบน 4″x2″x1.2mm. 6 m. 16.2 เส้น 26 10300420 แป๊ปแบน 8″x4″x3.2mm. 6 m. 87 เส้น
12 10300133 แป๊ปแบน 4″x2″x2.0mm. 6 m. 27 เส้น 27 10300458 แป๊ปแบน 8″x4″x4.0mm. 6 m. 108 เส้น
13 10300274 แป๊ปแบน 4″x2″x2.3mm. 6 m. 31 เส้น 28 10300411 แป๊ปแบน 8″x4″ 4.5mm. 6 m. 121 เส้น
14 10300136 แป๊ปแบน 4″x2″x3.0mm. 6 m. 39 เส้น 29 10300423 แป๊ปแบน 8″x4″x6mm. 6 m. 158 เส้น
15 10300137 แป๊ปแบน 4″x2″x3.2mm. 6 m. 42 เส้น