เหล็กรางบาง

รายละเอียด

        เหล็กรางบาง หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ รางพับ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่สั่งพับตามขนาดเหมาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทั่วไปความยาวมาตรฐาน 6 M.

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200269 เหล็กรางพับ 10″x3″x6mm. 106 เส้น
2 10200246 เหล็กรางพับ 2″x1″x3.0mm. 12.4 เส้น
3 10200155 เหล็กรางพับ 3″x1-1/2″x3.0mm 19.6 เส้น
4 10200154 เหล็กรางพับ 3″x1.1/2″x2.0mm. 13.5 เส้น
5 10200270 เหล็กรางพับ 4″x2″x3.2mm. 28.2 เส้น