เหล็กรางหนา

รายละเอียด

          เหล็กรางหนา หรือที่เรียกว่า Steel Channel เหล็กรางหนาเป็น เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะเส้นตรง ยาว 6 เมตร
ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง บันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงานต่างๆ ลักษณะของเหล็กรางหนา
มีลักษณะเป็นรูปตัว U ความหนาขาสองข้างเท่ากัน  เกรดเหล็ก เหล็กรางหนา มีหลายขนาด ให้เลือก ลักษณะการใช้งาน นิยมเรียกขนาดเป็น “นิ้ว”
ตั้งแต่ ขนาด 2 นิ้ว จนถึง ขนาด 12 นิ้ว ความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปคือ 6เมตร

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200160 เหล็กรางหนา 2″x1″ 20 เส้น
2 10200162 เหล็กรางหนา 3″x1.1/2″ 41 เส้น
3 10200164 เหล็กรางหนา 4″x2″ 56 เส้น
4 10200166 เหล็กรางหนา 5″x2.1/2″ 80 เส้น
5 10200251 เหล็กรางหนา 6″x3″ 112 เส้น
6 10200228 เหล็กรางหนา 7″x3″ 128 เส้น
7 10200170 เหล็กรางหนา 8″x3″ 148 เส้น
8 10200158 เหล็กรางหนา 10″x3.1/2″ 208 เส้น
9 10200157 เหล็กรางหนา 12″x3.1/2″ 229 เส้น