เหล็ก I-BEAM

คำอธิบาย

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200009 เหล็ก I-BEAM  6″x3″(150x75x5.5×9.5mm.) 103 เส้น
2 10200202 เหล็ก I-BEAM  8″x4″(200x100x7.0x10mm.) 156 เส้น
3 10200780 เหล็ก I-BEAM 10″x5″(250x125x10x19mm.) 333 เส้น
4 10200010 เหล็ก I-BEAM 10″x5″(250x125x7.5×12.5mm.) 230 เส้น
5 10200011 เหล็ก I-BEAM 12″x6″(300x150x10x18.5mm.) 393 เส้น
6 10200012 เหล็ก I-BEAM 12″x6″(300x150x8.0x13mm.) 290 เส้น