เหล็ก W-FLANGE

คำอธิบาย

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10200279 เหล็ก W-FLANGE 100x50x5x7mm. 56 เส้น
2 10200171 เหล็ก W-FLANGE 148x100x6x9mm. 127 เส้น
3 10200172 เหล็ก W-FLANGE 150x75x5x7mm 84 เส้น
4 10200173 เหล็ก W-FLANGE 194x150x6x9mm. 184 เส้น
5 10200174 เหล็ก W-FLANGE 200x100x5.5x8mm. 128 เส้น
6 10200789 เหล็ก W-FLANGE 244x175x7x11mm. 265 เส้น
7 10200175 เหล็ก W-FLANGE 250x125x6x9mm. 178 เส้น
8 10200182 เหล็ก W-FLANGE 294x200x8x12mm. 341 เส้น
9 10200177 เหล็ก W-FLANGE 300x150x6.5x9mm. 220 เส้น
10 10200240 เหล็ก W-FLANGE 350x175x7x11mm. 298 เส้น
11 10200178 เหล็ก W-FLANGE 400x200x8x13mm. 396 เส้น
12 10200782 เหล็ก W-FLANGE 450x200x9x14mm. 456 เส้น
13 10200180 เหล็ก W-FLANGE 588x300x12x20mm. 906 เส้น