เหล็กแผ่นลาย

คำอธิบาย

สาขา รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
TPP 10500136 เหล็กแผ่นลาย 2.0mm. 4’x8′ 52 แผ่น
TPP 10500138 เหล็กแผ่นลาย 3.0mm. 4’x8′ 75 แผ่น
TPP 10500139 เหล็กแผ่นลาย 3.0mm. 5’x10′ 118 แผ่น
TPP 10500167 เหล็กแผ่นลาย 4.0mm. 4’x8′ 99 แผ่น
TPP 10500140 เหล็กแผ่นลาย 4.5mm. 4’x8′ 110 แผ่น
TPP 10500254 เหล็กแผ่นลาย 4.5mm. 5’x10′ 173 แผ่น
TPP 10500289 เหล็กแผ่นลาย 6.0mm. 4’x8′ 145 แผ่น