แผ่นอลูมิเนียม

คำอธิบาย

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10500160 แผ่นอลูมิเนียม #14 หนา 2.00mm. 4’x8′ 16.4 แผ่น
2 10500250 แผ่นอลูมิเนียม #18 หนา 1.20 mm. 4x’8′ 9.9 แผ่น
3 10500162 แผ่นอลูมิเนียม #19 หนา 1.00mm. 4’x8′ 8.2 แผ่น
4 10500163 แผ่นอลูมิเนียม #20 หนา 0.90mm. 4’x8′ 7.4 แผ่น
5 10500164 แผ่นอลูมิเนียม #21 หนา 0.80mm. 4’x8′ 6.6 แผ่น
6 10500165 แผ่นอลูมิเนียม #22 หนา 0.70mm. 4’x8′ 5.8 แผ่น
7 10500310 แผ่นอลูมิเนียม #23 หนา 0.60mm. 4’x8′ 4.9 แผ่น
8 10500166 แผ่นอลูมิเนียม #24 หนา 0.55mm. 4’x8′ 4.6 แผ่น
9 10500192 แผ่นอลูมิเนียม #25 หนา 0.5mm. 4’x8′ 4.1 แผ่น
10 10500048 แผ่นอลูมิเนียม #26 หนา 0.45mm. 4’x8′ 3.7 แผ่น
11 10500274 แผ่นอลูมิเนียม #27 หนา 0.40mm. 4’x8′ 3.3 แผ่น
12 10500010 แผ่นอลูมิเนียม #28 หนา 0.35mm. 4’x8′ 2.9 แผ่น