ตาข่ายถัก

หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

สาขา รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วยนับ
TPP 10400223 ตาข่ายถัก #10 1.1/2″x1.1/2″x1.50 เมตร ม้วน
TPP 10400224 ตาข่ายถัก #10 1.1/2″x1.1/2″x1.80 เมตร ม้วน
TPP 10400143 ตาข่ายถัก #10 1.1/2″x3″x10 เมตร ม้วน
TPP 10400051 ตาข่ายถัก #11 1.1/2″x1.1/2″x1.20  เมตร ม้วน
TPP 10400052 ตาข่ายถัก #11 1.1/2″x1.1/2″x1.50  เมตร ม้วน
TPP 10400211 ตาข่ายถัก #12 1.1/2″x1.1/2″x0.8  เมตร ม้วน
TPP 10400054 ตาข่ายถัก #12 1.1/2″x1.1/2″x1.0  เมตร ม้วน
TPP 10400055 ตาข่ายถัก #12 1.1/2″x1.1/2″x1.20  เมตร ม้วน
TPP 10400124 ตาข่ายถัก #12 1.1/2″x1.1/2″x1.50 เมตร ม้วน
TPP 10400144 ตาข่ายถัก #12 1.1/2″x1.1/2″x1.80 เมตร ม้วน
TPP 10400056 ตาข่ายถัก #12 1.1/2″x1.1/2″x2.0  เมตร ม้วน
TPP 10400212 ตาข่ายถัก #12 2″x2″x0.8  เมตร ม้วน
TPP 10400145 ตาข่ายถัก #12 2″x2″x1.00 เมตร ม้วน
TPP 10400057 ตาข่ายถัก #12 2″x2″x1.2  เมตร ม้วน
TPP 10400058 ตาข่ายถัก #12 2″x2″x1.5  เมตร ม้วน
TPP 10400059 ตาข่ายถัก #12 2″x2″x1.8  เมตร ม้วน
TPP 1040087 ตาข่ายถัก #10 2″x2″x1.5 เมตร ม้วน