ตะแกรงทางเดิน

หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วยนับ
1 50700340 ตะแกรงทางเดิน #31 XS:41 4’x8′ หนา 1.6mm. แผ่น
2 50700339 ตะแกรงทางเดิน #21 XG:11 4’x8′ หนา 4.5mm. แผ่น
3 50700342 ตะแกรงทางเดิน #33 XS:41 4’x8′ หนา 2.3mm. แผ่น
4 10400182 ตะแกรงทางเดิน #21 XG-21 4’x8′ หนา 4.5mm. แผ่น
5 50700341 ตะแกรงทางเดิน XS-31 4’x8′  หนา 1.2mm. แผ่น
6 50702747 ตะแกรงทางเดิน XS-32 4’x8′ หนา 1.6mm. แผ่น
7 10400183 ตะแกรงทางเดิน XS-33 4’x8′ หนา 2.3mm. แผ่น
8 10400276 ตะแกรงทางเดิน XS-43 4’x8′ หนา 3.2mm. แผ่น
9 10400277 ตะแกรงทางเดิน XS-52 4’x8′ หนา 2.3mm. แผ่น
10 50702744 ตะแกรงทางเดิน XS-53 4″x8″ หนา 3.2mm. แผ่น
11 50703167 ตะแกรงทางเดิน XS-62 4″x8″ หนา 3.2mm. แผ่น
12 50702890 ตะแกรงทางเดิน XS-63 4″x8″ หนา 4.5mm. แผ่น
13 50702778 ตะแกรงทางเดิน XS-42 4’x8′ หนา 2.3mm. แผ่น