ท่อเหล็กดำ

คำอธิบาย

ท่อเหล็กดำ / Carbon Steel Pipe
ท่อเหล็กดำ (สำหรับใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อการประปา ท่อชลประทาน และใช้เป็นโครงสร้างทั่วไป) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กยาว มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ นิยมนำไปใช้เป็นท่อน้ำสำหรับ อาคารสูง งานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป เช่น ร้อยท่อสายไฟ รั้ว ประตู หรืองานตกแต่งทั่วไป ทุกขนาด สามารถนำไปชุบสังกะสีได้
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10300058 แป๊ปดำ 1/2″x1.2mm. 3.5 เส้น 26 10300444 แป๊ปดำ 3/4″x2.3mm. 8.3 เส้น
2 10300060 แป๊ปดำ 1/2″x2.0mm. 5.8 เส้น 27 10300097 แป๊ปดำ 3/4″x1.2mm. 4.3 เส้น
3 10300063 แป๊ปดำ 1.1/2″x1.2mm. 8 เส้น 28 10300099 แป๊ปดำ 3/4″x2.0mm. 7.3 เส้น
4 10300067 แป๊ปดำ 1.1/2″x2.0mm. 14 เส้น 29 10300089 แป๊ปดำ 3.1/2″x3.2mm. 46 เส้น
5 10300062 แป๊ปดำ 1.1/2″x2.3mm. 16 เส้น 30 10300972 แป๊ปดำ 3.1/2″x4mm. 57 เส้น
6 10300068 แป๊ปดำ 1.1/2″x3.0mm. 20.5 เส้น 31 10300093 แป๊ปดำ 3″x2.0mm. 26 เส้น
7 10300057 แป๊ปดำ 1.1/2″x3.2mm. 22 เส้น 32 10300090 แป๊ปดำ 3″x3.0mm. 38 เส้น
8 10300443 แป๊ปดำ 1.1/4″ x 2.3mm. 13.5 เส้น 33 10300091 แป๊ปดำ 3″x3.2mm. 41 เส้น
9 10300072 แป๊ปดำ 1.1/4″x1.2mm. 7 เส้น 34 10330395 แป๊ปดำ 4″x5.5mm. 90 เส้น
10 10300074 แป๊ปดำ 1.1/4″x2.0mm. 12 เส้น 35 10300103 แป๊ปดำ 4″x2.0mm. 33 เส้น
11 10300075 แป๊ปดำ 1.1/4″x3.0mm. 17.7 เส้น 36 10300995 แป๊ปดำ 4″x2.3mm. 38 เส้น
12 10300053 แป๊ปดำ 1″x1.2mm. 5.5 เส้น 37 10300293 แป๊ปดำ 4″x3.0mm. 50 เส้น
13 10300054 แป๊ปดำ 1″x2.0mm. 9 เส้น 38 10300294 แป๊ปดำ 4″x3.2mm. 53 เส้น
14 10300376 แป๊ปดำ 1″x2.3mm. 10.5 เส้น 39 10300105 แป๊ปดำ 4″x4.0mm. 67 เส้น
15 10300056 แป๊ปดำ 1″x3.0mm. 13.7 เส้น 40 10300101 แป๊ปดำ 4″x4.5mm. 75 เส้น
16 10300377 แป๊ปดำ 1″x3.2mm. 14.7 เส้น 41 10330396 แป๊ปดำ 5″x6mm. 120 เส้น
17 10300086 แป๊ปดำ 2.1/2″x2.0mm. 22 เส้น 42 10300967 แป๊ปดำ 5″x3.0mm. 60 เส้น
18 10300088 แป๊ปดำ 2.1/2″x3.0mm 33 เส้น 43 10300106 แป๊ปดำ 5″x4.0mm. 80 เส้น
19 10300076 แป๊ปดำ 2.1/2″x3.2mm. 35 เส้น 44 10300940 แป๊ปดำ 5″x4.5mm. 90 เส้น
20 1030387 แป๊ปดำ 2.1/2″x2.3mm. 25 เส้น 45 10300422 แป๊ปดำ 6″x4.5mm. 107 เส้น
21 10330394 แป๊ปดำ 2″x4.0mm. 34 เส้น 46 10300930 แป๊ปดำ 6″x3.0mm. 73 เส้น
22 10300079 แป๊ปดำ 2″x1.2mm. 10.4 เส้น 47 10300997 แป๊ปดำ 6″x3.2mm. 78 เส้น
23 10300081 แป๊ปดำ 2″x2.0mm. 17.3 เส้น 48 10300405 แป๊ปดำ 6″x3.0mm. 73 เส้น
24 10300084 แป๊ปดำ 2″x3.0mm. 26 เส้น 49 10300403 แป๊ปดำ 6″x6.0mm. 145 เส้น
25 10300078 แป๊ปดำ 2″x3.2mm. 27.7 เส้น 50 10300415 แป๊ปดำ 8″x6.0mm. 190 เส้น
51 10300998 แป๊ปดำ 8″x4.0mm. 126 เส้น