ไขควงอเนกประสงค์ รุ่น9Way Screwdriver (62-511)

รายละเอียด