ไขควงด้ามหุ้มยาง (Cushion Grip 2 Screwdriver)

รายละเอียด