ชุดไขควงด้ามหุ้มยาง (Cushion Grip2 Screwdriver)

คำอธิบาย