ข้อต่อเพิ่ม 6-point Socket 6400M-6400A

รายละเอียด