สายไฟ THW 1.5 Sqmm BCC ทุกสี

คำอธิบาย

สายไฟ THW 1.5 Sqmm BCC ทุกสี