เกจวัดแรงดัน น้ำมัน ออกหลัง SUMO

รายละเอียด

เกจวัดแรงดัน น้ำมัน ออกหลัง SUMO (CO OIL Pressure Gauge)

มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1 Bar จนถึง 150 Bar ขนาดหน้าปัดตั้งแต่ 1.1/2″-2.1/2″

วิธีการเลือกใช้เกจ

ต้องใช้เกจ ขนาดแรงดันที่มากกว่า 3 เท่า ของแรงดันที่ต้องการ เช่น หากต้องการแรงดัน 10 bar

จะต้องเลือกใช้ เกจที่มีแรงดัน 30 bar