DOS BioTab

คำอธิบาย

DOS BioTab
แบคทีเรียชนิดพิเศษสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย – DOS BioTab เป็นแบคทีเรียชนิดเข้มข้นประสิทธิภาพสูง ใช้สำหรับถักดักไขมันและระบบ (ถัง) บำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วยแบคทีเรียชนิดตื่นตัว พร้อมเอนไซม์ช่วยเร่งการทำงาน มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน และกำจัดกลิ่นในบ่อดักไขมัน

• ลักษณะภายนอก – เม็ดสีน้ำตาลอ่อน
• รูปแบบของแบคทีเรีย – สปอร์
• ความเป็นกรด/ด่าง – pH7
• ความถ่วงจำเพาะ – 1.0
• อายุผลิตภัณฑ์ – 2 ปี