ปั๊มน้ำแบบจุ่ม MITSUBISHI CSP-series

คำอธิบาย

MITSUBISHI ปั๊มจุ่มดูดโคลนใบพัด

Cast Iron Vortex Sewage Submersible Pump (CSP SERIES)