ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI WCM SERIES

หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

MITSUBISHI ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง ได้น้ำมาก

CENTRIFUGAL PUMP (WCM SERIES)