ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI WCH SERIES

หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

MITSUBISHI ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชริดแรงดันสูง

CENTRIFUGAL PUMP (WCH SERIES)