แป๊ปโปร่ง

คำอธิบาย

         แป๊ปโปร่ง ลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Carbon Steel Square Pipes) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยม จัตุรัส
 มีความยาว 6 เมตร/เส้น  น้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เพราะ มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
ราคาถูก นำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไปได้หลากหลายมาก เช่น เสา คาน นั่งร้าน ผนัง ประตู ชั้นวางของ รั้ว

 

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10300181 แป๊ปโปร่ง 1/2″x1/2″x1.2mm. 6 m. 2.5 เส้น 24 10300291 แป๊ปโปร่ง 3″x3″x2.3mm. 6 m. 31 เส้น
2 10300183 แป๊ปโปร่ง 1.1/2″x1.1/2″x1.2mm. 6 m. 8.3 เส้น 25 10300207 แป๊ปโปร่ง 3″x3″x3.0mm 6 m. 39 เส้น
3 10300187 แป๊ปโปร่ง 1.1/2″x1.1/2″x2.0mm. 6 m. 13 เส้น 26 10300299 แป๊ปโปร่ง 3″x3″x3.2mm. 6 m. 42 เส้น
4 10300296 แป๊ปโปร่ง 1.1/2″x1.1/2″x2.3mm. 6 m. 15 เส้น 27 10300949 แป๊ปโปร่ง 3″x3″x4.5mm. 6 m. 56 เส้น
5 10300189 แป๊ปโปร่ง 1.1/2″x1.1/2″x3.0mm. 6 m. 19 เส้น 28 10300427 แป๊ปโปร่ง 4″x4″x2.0mm. 6 m. 36 เส้น
6 10300278 แป๊ปโปร่ง 1.1/2″x1.1/2″x3.2mm. 6 m. 20 เส้น 29 10300380 แป๊ปโปร่ง 4″x4″x2.3mm. 6 m. 41 เส้น
7 10300191 แป๊ปโปร่ง 1.1/4″x1.1/4″x1.2mm. 6 m. 6.8 เส้น 30 10300215 แป๊ปโปร่ง 4″x4″x3.0mm. 6 m. 54 เส้น
8 10300193 แป๊ปโปร่ง 1.1/4″x1.1/4″x2.0mm. 6 m. 11 เส้น 31 10300217 แป๊ปโปร่ง 4″x4″x3.2mm. 6 m. 57 เส้น
9 10300994 แป๊ปโปร่ง 1.1/4″x1.1/4″x2.3mm. 6 m. 12.6 เส้น 32 10300218 แป๊ปโปร่ง 4″x4″x4.0mm. 6 m. 70 เส้น
10 10300196 แป๊ปโปร่ง 1.1/4″x1.1/4″x3.0mm. 6 m. 16 เส้น 33 10300993 แป๊ปโปร่ง 4″x4″x4.5mm. 6 m. 79 เส้น
11 10300172 แป๊ปโปร่ง 1″x1″x1.0mm. 6 m. 4.5 เส้น 34 10300382 แป๊ปโปร่ง 4″x4″x6.0mm. 6 m. 102 เส้น
12 10300174 แป๊ปโปร่ง 1″x1″x1.2mm. 6 m. 5.4 เส้น 35 10300219 แป๊ปโปร่ง 5″x5″x3.0mm. 6 m. 68 เส้น
13 10300176 แป๊ปโปร่ง 1″x1″x2.0mm. 6 m. 8.6 เส้น 36 10300220 แป๊ปโปร่ง 5″x5″x3.2mm. 6 m. 72 เส้น
14 10300178 แป๊ปโปร่ง 1″x1″x2.3mm 6 m. 9.8 เส้น 37 10300221 แป๊ปโปร่ง 5″x5″x4.5mm. 6 m. 100 เส้น
15 10300179 แป๊ปโปร่ง 1″x1″x3.0mm. 6 m. 12 เส้น 38 10300222 แป๊ปโปร่ง 6″x6″x3.0mm. 6 m. 82 เส้น
16 10300205 แป๊ปโปร่ง 2.1/2″x2.1/2″x2.3mm. 6 m. 26.5 เส้น 39 10300386 แป๊ปโปร่ง 6″x6″x3.2mm. 6 m. 87 เส้น
17 10300197 แป๊ปโปร่ง 2″x2″x1.2mm. 6 m. 10.9 เส้น 40 10300941 แป๊ปโปร่ง 6″x6″x4.5mm. 6 m. 121 เส้น
18 10300199 แป๊ปโปร่ง 2″x2″x2.0mm. 6 m. 18 เส้น 41 10300996 แป๊ปโปร่ง 6″x6″x6.0mm. 6 m. 158 เส้น
19 10300201 แป๊ปโปร่ง 2″x2″x2.3mm. 6 m. 20 เส้น 42 10300481 แป๊ปโปร่ง 8″x8″x4.5 mm 6 m. 163 เส้น
20 10300202 แป๊ปโปร่ง 2″x2″x3.0mm. 6 m. 25 เส้น 43 10300788 แป๊ปโปร่ง 8″x8″x6.0mm. 6 m. 215 เส้น
21 10300204 แป๊ปโปร่ง 2″x2″x3.2mm. 6 m. 27 เส้น
22 10300210 แป๊ปโปร่ง 3/4″x3/4″x1.2mm. 6 m. 4 เส้น
23 10300206 แป๊ปโปร่ง 3″x3″x2.0mm. 6 m. 27 เส้น