บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ เข้าร่วมงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

วันที่ 24-27 พฤษภาคม พศ 2561 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ เข้าร่วมงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อแสดงสินค้าและจัดโปรโมชั่นพิเศษ แก่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วภาคอีสาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าเยี่ยมชมบูธ