วันที่ 9 ก.ค. 2563 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ร่วมสนับสนุน ขนมเค้กกล้วยหอม 200 ชุด แก่ผู้บริจาคโลหิตใน งานรับบริจาคโลหิต ณ.สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น