บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด สาขา ถนนมะลิวัลย์ ขอสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้บริจาคโลหิต 🩸🩸🩸ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พศ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานบริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด สาขา ถนนมะลิวัลย์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต 💪💪💪งาน “ให้เลือด ให้รัก ให้โชค” ของชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น และทางบริษัท สนับสนุน อาหารว่างจำนวน 100 ชุด 🍪🍩🧁พร้อม ล็อตเตอรี่ 20 ชุด 🧧🧧🧧ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคทุกๆ ท่านค่ะ😇😇😇😇 #ไทยพิพัฒน์มะลิวัลย์จริงใจห่วงใยคุณเสมอ