ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI WCL SERIES

หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

MITSUBISHI ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดน้ำมาก

CENTRIFUGAL PUMP (WCL SERIES)