บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จัดคอร์สกายภาพบำบัดให้พนักงาน

เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญของบริษัทเราจึงจัดคอร์สกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันและบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมให้พนักงานอย่างเข้มข้นวิทยากรหนึ่งคนต่อพนักงานสามถึงสี่คน ใช้เวลาทั้งหมด5วันวันละ 2 ชั่วโมงหลังเลิกงาน รวมเป็น 10 ชั่วโมงเพื่อมุ่งหวังผล ว่าพนักงานจะมีความรู้ที่ถูกต้องติดตัวเพื่อดูแลตัวเอง ขอบคุณอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาจัดคอร์ส ให้ความรู้พวกเราค่ะ