วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 คุณ สุวรรณา แก่นศักดิ์ศิริ รองประธานบริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลาน พนักงานบริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ