ดอกดาวเรืองเตือนใจให้ทำแต่ความดี พนักงานและลูกค้าบริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ดอกดาวเรืองเตือนใจให้ทำแต่ความดี พนักงานและลูกค้าบริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล