บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น